Stimulering werknemers met arbeidsbeperking aan te nemen

Sinds 18 november 2016 is voor werkgevers, die een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen,  het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afgedekt met een no-riskpolis van onbepaalde tijd. De al op 1 januari 2016 doorgevoerde wetswijziging inzake de mobiliteitsbonus voor de gehele doelgroep van de banenafspraak blijft van toepassing.

Verder heeft het UWV een  online personeelsbank geopend met de gegevens van al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking, waardoor het voor werkgevers nog makkelijker wordt gemaakt om met  mensen met een arbeidshandicap in contact te komen teneinde ze in dienst te nemen.

De op 1 januari 2016 in werking getreden “Wet harmonisatie instrumenten bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten” (Wet HIBAA) heeft tot doel om de Wet Banenafspraak en ...