Te late melding op woonlastenverzekering

Gerechtshof Amsterdam oordeelt over een late melding op een woonlastenverzekering.

Een verzekerde heeft een woonlastenverzekering afgesloten. Medio december 2012 meldt verzekerde zich ziek bij zijn werkgever. Het dienstverband wordt in augustus 2014 beëindigd. Het UWV wijst de aanvraag voor een WIA-uitkering af vanwege minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. In januari 2015 volgt dan de aanvraag voor een werkeloosheidsuitkering op grond van de woonlastenverzekering. Medio juni 2015 meldt verzekerde zich ziek waarna de woonlastenverzekeraar de werkloosheidsuitkering stopt nu verzekerde een Ziektewetuitkering ontvangt.

Verzekerde wil daarop dat de uitkering met terugwerkende kracht hervat wordt vanwege diens arbeidsongeschiktheid. Verzekeraar weigert dit, omdat verzekerde werkloos was op het moment van de arbeidsongeschiktheidsmelding. Ondertussen wordt verzekerde voor de WIA wel tussen de 35%-80% arbeidsongeschikt verklaard.

Het gerechtshof vindt dat verzekeraar desondanks terecht een uitkering mag weigeren, omdat de verzekeraar in diens redelijke belangen is geschaad. Verzekeraar heet de medische situatie niet kunnen beoordelen en bijvoorbeeld geen informatie van de bedrijfsarts ontvangen. Van belang is vooral dat afgezien van de medische situatie ook de arbeidsongeschiktheid als zodanig niet vaststelbaar is geweest. Verzekeraar mag zich van het gerechtshof op het verval van uitkering beroepen.