Tegelijkertijd het stoplicht op groen en oranje?

Het KiFiD oordeelt over een schadeclaim van een door groen rijdende automobilist richting een automobilist die claimt door oranje en niet door rood te zijn gereden.

Een door groen rijdende consument krijgt een aanrijding. De tegenpartij geeft op het schadeaangifteformulier aan dat hij een geel verkeerslicht passeerde. De WAM-verzekeraar wijst daarom aansprakelijkheid af. De consument geeft aan dat dit niet kan nu dit niet tegelijkertijd groen en oranje kan zijn.

Het KiFiD ziet in het dossier dat de tegenpartij op het schadeaangifteformulier en heeft aangegeven dat hij dacht dat het verkeerslicht voor hem oranje was. De consument heeft nog meerdere waarnemingen ter plaatse gedaan en filmpjes gemaakt en leidt daaruit af dat het verhaal van tegenpartij niet kan kloppen. Het KiFiD vindt echter toch dat er twee verklaringen hier tegenover elkaar staan. De filmpjes zijn pas later gemaakt en bewijzen niets over het moment van de botsing.

De aansprakelijkheid van tegenpartij kan zo niet worden vastgesteld en de claim richting de WAM-verzekeraar wordt afgewezen. Tsja, het KiFiD kon juridisch niet anders, maar dit zijn natuurlijk zeer frustrerende situaties. Zo kan iedereen die door rood rijdt wel roepen dat het volgens hem oranje was en zo lang er geen getuigen zijn van het tegendeel kom je er dan mee weg.