Terug- en vooruitkijken op de coronacrisis door zorgverzekeraars

Zorverzekeraars Nederland stuurt de bewindslieden van het ministerie van VWS een brief over de regelingen  getroffen voor zorgaanbieders.

In een brief aan de bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kijken de zorgverzekeraars terug en vooruit op de coronacrisis.

Het zorgstelsel is volgens hun robuust en bevat de nodige checks en balances.  Ze hebben een breed pakket aan financiële regelingen getroffen voor zorgaanbieders in de vorm van continuïteitsbijdrageregelingen.

De steunpakketten zijn in aard en omvang uniek volgens Zorgverzekeraars Nederland. Betere samenwerking, gepast gebruik, digitalisering en een nieuwe bekostiging zijn uitdagingen voor de toekomst. Behoud van marktwerking vinden ze nodig ook voor het behoud van ruimte, flexibiliteit en variatie in het zorgstelsel.