Tijdelijke omzetdaling voor NHG

NHG maakt bekend dat voor tijdelijke omzetdalingen vanwege de coronacrisis een oplossing is ontwikkeld.

Geldverstrekkers kijken naar het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen drie jaar. Als er een flinke, maar tijdelijke, inkomensdaling plaats vindt vanwege een wereldwijd virus en een lockdown, werkt dat echter door op het gemiddelde. 

NHG vindt dat niet eerlijk en heeft het initiatief genomen voor een oplossing. Als de ondernemer kan aantonen dat de omzet resultaten slechts tijdelijk zijn gedaald dan mogen de beoordelaars besluiten om die ‘coronadip’ buiten beschouwing te laten op hypotheekaanvragen met NHG. Gerekend mag dan worden met het inkomen voor en na de 'coronadip'.