Tijdstip navordering recht van schenking na verzwegen schenking buitenlands vermogen

Een moeder overlijdt in 2004. Ze heeft medio 1997 een schenking vrij van recht gedaan waarvoor aangifte is gedaan. De schenkingsaangifte vermeldt echter niet dat er ook saldo’s op buitenlandse bankrekeningen zijn geschonken. Nadat een dochter gebruik maakt van de inkeerregeling voor verzwegen buitenlands vermogen legt de belastingdienst een navorderingsaanslag schenkbelasting op. De belastingplichtige stelt dat de navorderingstermijn al is verstreken, omdat de navorderingstermijn van 12 jaar gestart is bij het doen van de onvolledige schenkingsaangifte. De Rechtbank Gelderland oordeelt echter dat er geen aangifte van de schenking van het buitenlandse vermogen is gedaan en dat er per schenking beoordeeld moet worden of er al dan niet al schenkingsaangifte is gedaan. De schenkingen worden dus afzonderlijk beoordeeld en daarom is er met de gedeeltelijke schenkingsaangifte destijds geen sprake van een aangifte die ook zag op het buitenlands vermogen. Elke schenking vormt een afzonderlijk belastbaar feit, alleen voor tarief en vrijstellingen tellen de schenkingen eventueel samen. De navorderingstermijn begint vanwege de onbekendheid van de belastingdienst met de schenking van het buitenlandse vermogen daarom pas op de dag na de dag van inschrijving van de akte van de overlijden van de schenker.

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel