Toch nog vragen over pensioen in eigen beheer

Ondanks het feit dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen op 7 maart jl. heeft aangenomen, heeft de vaste commissie voor Financiën in de Eerste Kamer (demissionair) staatssecretaris Wiebes enkele vragen voorgelegd. Die vragen hebben enerzijds betrekking op de behandeling van een onbepaald verzekerd deel van het opgebouwde pensioen en anderzijds op de waardeoverdracht daarvan binnen en na afloop van het verstrijken van de overgangstermijn van drie maanden.

De vragen onderscheiden twee situaties, waarin de pensioenopbouw is gestopt, zodat geen extra pensioen meer wordt opgebouwd:

  1. de premiebetaling aan de verzekeraar voor het onbepaald verzekerd deel is gestopt.
  2. de premiebetaling aan de verzekeraar voor het onbepaald verzekerd deel loopt door.

 

Er wordt specifiek gevraagd op grond van welke argumenten waardeoverdracht na afloop van de coulanceperiode als een oneigenlijke handeling kwalificeert. Er vindt immers geen toename van de uiteindelijke pensioenverplichting van de B.V. plaats als gevolg van de waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen is immers ongewijzigd gebleven, zodat in feite geen sprake is van een oneigenlijke handeling.

Vreemd dat de Eerste Kamer nog vragen heeft, terwijl ze het wetsvoorstel heeft goedgekeurd en het inmiddels is afgekondigd in het Staatsblad.

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel