Toegelaten buitenlandse aanbieders van lijfrenten en pensioenen

image_pdf

Voor de aftrek van lijfrentepremies is onder meer vereist dat de premies zijn verschuldigd aan een zogenoemde ‘toegelaten verzekeraar’. Denk dan aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) die de lijfrenteverplichting tot het binnenlandse ondernemingsvermogen rekent. Vaak zal dat gaan om een professionele levensverzekeraar die in Nederland is gevestigd. Ook andere fondsen en rechtspersonen kunnen als toegelaten verzekeraar gelden.

In bepaalde gevallen kan de minister van Financiën een buitenlandse aanbieder van lijfrenteverzekeringen aanwijzen als toegelaten aanbieder. Op 21 maart 2018 is de actuele lijst met toegelaten buitenlandse lijfrenteverzekeraars gepubliceerd. In datzelfde bestand is ook een lijst met toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen opgenomen.

Download de actuele lijst met aangewezen buitenlandse aanbieders (nummer bekendmaking: 2018-5799) nu!

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel