Toelichting afkoop klein pensioen.

image_pdf

Het korten op toeslagen als gevolg van de afkoop van een kleine pensioenen is in de toekomst niet meer aan de orde. Een afkoopsom van een klein pensioen kwalificeert niet meer als inkomen.

De staatssecretaris geeft ook aan dat ze op korte termijn zal bezien of het mogelijk is om de mensen die wel gekort zijn op hun toeslagen hiervoor gecompenseerd kunnen worden.

Voor pensioenfondsen is een keuzerecht ingevoerd, dat de mogelijkheid biedt om de afkoopsom van kleine pensioenen na de AOW-leeftijd uit te laten betalen, zodat geen korting op toeslagen plaatsvindt. Nu is bepaald dat de afkoopsom van kleine pensioenen niet meer als inkomen voor volksverzekeringen en sociale voorzieningen kwalificeert, is dit keuzerecht overbodig geworden. Of het wordt ingetrokken, wordt nog onderzocht.
Een klein pensioen is een pensioen dat bij ingang niet hoger is dan € 462,88 bruto per jaar.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel