Toename schuldenaren onder bewind

De Raad voor de rechtspraak maakt bekend dat het aantal mensen dat door schulden onder toezicht komt van een bewindvoerder de laatste jaren fors stijgt.

De Raad voor de rechtspraak signaleert een sterke toename van mensen die onder bewind staan. Rechters maken zich zorgen over de een steeds grotere groep mensen die zich moeilijk staande hout in deze ingewikkelde samenleving en daardoor onder bewind komen te staan. Kennelijk is hulp moeilijk te vinden en rechtszaken verergeren die vaak alleen maar. Rechters gaan nieuwe initiatieven ontwikkelen om mensen uit het schuldenmoeras te trekken zoals het aanstellen van schuldfunctionarissen.

Schuldeisers worden uitgenodigd om niet een schriftelijk vonnis af te wachten, maar naar de rechtbank te komen voor het treffen van een betalingsregeling. Financieel planners kunnen hun relaties of familieleden van relaties die in het nauw komen begeleiden door ze hierover te informeren en uit te leggen wat bewind inhoud. Ook kunnen ze attenderen op de informatie die de Raad voor de rechtspraak hierover zelf ter beschikking stelt in de vorm van een magazine.