Toerekening WGA-uitkeringen voor vaststelling premiepercentage Werkhervattingskas

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de bewijslast voor het van toepassing zijn van de no-riskpolis op de werknemers die na 104 weken ziekte in de WGA terecht zijn gekomen.

Een werkgever ontvangt een beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’. Dat premiepercentage wordt mede gebaseerd op de aan de werkgever toe te rekenen uitkeringslasten van werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen.

De werkgever maakt bezwaar tegen de toerekening, omdat hij erop wijst dat op die werknemers de no-riskpolis van toepassing was. In dat geval vindt er geen toerekening plaats en beïnvloedt zo’n werknemer ook niet de gedifferentieerde premie.

Rechtbank Den Haag vindt echter dat de werkgever daarvoor aan de bewijslast moet voldoen. Dat het ingewikkeld zou zijn om direct een juiste ziektemelding te doen of te herstellen, betekent nog niet dat de bewijslast bij de belastingdienst zou liggen. In dit geval slaagt de werknemer ook niet in die bewijslast.

De uitspraak leert maar weer eens dat een zorgvuldige ziekmeldingsadministratie cq goede ondersteuning van een werkgever bij het traject van ziektemelding tot WIA-instroom hard nodig is.