Toeslagschuld na echtscheiding

Aan de staatssecretaris waren door Tweede Kamerleden vragen gesteld over de het terugbetalen van een toeslagschuld na een scheiding. Op de vraag of het klopt dat de belastingdienst alleen de aanvrager benaderd voor terugbetaling van toeslagen antwoorde hij dat dit inderdaad het geval is. Volgens de Algemene Wet inkomensafhankelijke regeling is bepaald dat de aanvrager de terugvordering in zijn geheel verschuldigd is. De aanvrager is aanspreekpunt van de belastingdienst en daar hoort de terugvordering ook bij. Als een ex-partner niet meewerkt en niet wenst mee te betalen van de belastingschuld dan moeten de aanvrager en ex-partner dit onderling oplossen. De partner is wel hoofdelijk aansprakelijk en kan als er geen middelen zijn bij de aanvrager aansprakelijk gesteld worden. Als de aanvrager de hele schuld voldoet, vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner richting de belastingdienst. De aanvrager heeft dan echter een regresrecht op de ex-partner. Gelet op de antwoorden zal duidelijk zijn dat de belastingdienst niet de verantwoordelijkheid naar zich toe wil trekken voor het oplossen van het probleem van de onwillende partner. Duidelijk zal wel zijn dat dit een belangrijk aandachtspunt is als het gaat is voor de adviseurs die de echtscheiding begeleiden om een goede regeling te treffen bij de echtscheiding als het gaat om de toeslagen en het verhaal daarvan. Bij voorkeur houdt de aanvrager een bedrag van het (voorheen) gemeenschappelijke vermogen in depot voor de terugbetaling van toeslagen of zal er in ieder geval een expliciete regeling opgenomen moeten worden in de convenantbepalingen of andere vaststellingsovereenkomsten.

 

 

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel