Toestemming voor aankoop woning of appartement aan bewindvoerder

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch verleent toestemming aan een bewindvoerder voor de aankoop van een woning of appartement voor de onderbewindgestelde waardoor de eigen bijdrage WLZ omlaag gaat.

Een 62-jarige staat vanwege meervoudige fysieke handicaps onder bewind en is opgenomen op vrijwillige basis in een zorgcentrum waar ze 24-uurszorg krijgt. Dit wordt gefinancierd op grond van de Wet langdurige zorg met een eigen bijdrage van meer dan € 2.300 per maand vooral vanwege een vermogen van meer dan € 200.000.

De bewindvoerder wil met dit vermogen een appartement kopen van €120.000. De bewindvoerder geeft aan dat er een sterke wens is tot zelfstandig wonen en dat de woonomgeving in het zorgcentrum al gevangenis wordt ervaren. Ze wil geen woning huren en de koopprijs uit het vermogen betalen. Door de lage rente rendeert dit niet of nauwelijks en er wordt ‘vermogensbelasting’ betaald. Ook wordt haar eigen bijdrage veel lager tot maar een paar honderd euro. Er blijft voldoende vermogen over voor intering en ze gaat over enkele jaren een AOW-uitkering ontvangen.


Het gerechtshof geeft aan dat vaststaat dat sprake is van een beschikkingsdaad bij de aankoop. Haar verzorgingsbehoefte loopt gezien haar vermogens- en inkomensplanning geen gevaar. De toestemming voor de aankoop van de woning of het appartement wordt daarom gegeven.