Toezeggingenbrief wetsvoorstel EK 33.405

image_pdf

In zijn brief van 19 november 2012 heeft de mi-nister voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer de toegezegde nadere informatie over een aantal onderwerpen toegestuurd, waaronder de terug-koppeling van het gesprek met het Verbond van Verzekeraars over de zogenoemd ‘tijdklemmen’ in het KEW-regime. De minister is voornemens mid-dels een begunstigend beleidsbesluit in specifieke gevallen (bijv. bij echtscheiding) en bij schulden-problematiek, de onbelaste vrijval van beklemd KEW, SEW of BEW kapitaal mogelijk te maken.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel