Transactie met woning verkapt dividend?

Van een verkapt dividend aan een DGA is slechts sprake indien er een vermogensverschuiving van de bv naar de DGA is, waarbij de bv de DGA als zodanig heeft willen bevoordelen en waarvan de DGA zich bewust is geweest. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 september 2019 uitspraak gedaan of er door een transactie met een woning sprake is geweest van een verkapt dividend.
Casus Belanghebbende is DGA. Zijn bv bezit in 2009 een 6%-belang in E BV. Deze bv heeft in 2005 een woning gekocht voor € 617.500. Ten tijde van deze transactie was de vader