Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel ‘Novelle Pensioenakkoord’

image_pdf

Naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014’ is op 3 maart 2014 de Tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel (TK 33.847, nr. 12) gepubliceerd.

Deze nota van wijziging bewerkstelligt dat nettolijfrenten als bedoeld in het voorgestelde artikel 5.16 Wet IB 2001 op dezelfde wijze worden vrijgesteld van erfbelasting als lijfrenten ter zake waarvan de premies als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek konden worden gebracht.Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel