Uitbreiding besluit Vervallen Tijdklemmen

Op 8 februari 2017 kondigde de Staatssecretaris van Financiën aan met een besluit te zullen komen waarmee de minimale fiscale premiebetalingsduur van een kapitaalverzekering uit de periode van de Brede Herwaardering, een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) vervalt. Dit besluit is nu op 23 mei 2017 gepubliceerd en werkt terug tot 1 april 2017. Daarmee is het eerdere besluit hierover van 6 december 2014, door de staatssecretaris, ingetrokken.
Het besluit gaat in op de afschaffing van de minimale looptijd van kapitaalverzekeringen. Waar in dit artikel gesproken wordt over een KEW, wordt ook een SEW of BEW bedoeld. Het besluit van 6 ...