Uitbreiding bevoegdheden Salvage

De Stichting Salvage krijgt grotere bevoegdheden. Met ingang van 1 december 2016 mogen zij in meer situaties hulp verlenen en meer middelen inzetten.

Wat is Salvage?Onder Salvage verstaan wij de hulp aan verzekerde en de eerste bereddingswerkzaamheden na een calamiteit. Als de bevelvoerder van de brandweer dat nodig ...