Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Uitbreiding bevoegdheden Salvage

De Stichting Salvage krijgt grotere bevoegdheden. Met ingang van 1 december 2016 mogen zij in meer situaties hulp verlenen en meer middelen inzetten.

Wat is Salvage?
Onder Salvage verstaan wij de hulp aan verzekerde en de eerste bereddingswerkzaamheden na een calamiteit. Als de bevelvoerder van de brandweer dat nodig vindt, verzoekt de meldkamer van de Stichting Salvage om een salvagecoördinator ter plaatse te sturen. De salvagecoördinator is een speciaal opgeleide expert. Deze coördinator verzorgt de opvang van de slachtoffers en het treffen van de eerste noodzakelijke maatregelen, zonder te kijken naar verzekeringsdekking. 

De kosten van deze salvage worden gedragen door de bij het Verbond van Verzekeraars (Verbond) aangesloten verzekeraars die betrokken zijn bij de verzekering van de gedupeerden. Als er geen verzekering blijkt te zijn, worden de kosten betaald door de gezamenlijke brandverzekeraars. 

Door snel ter plaatse te zijn en de gedupeerde(n) bij te staan voldoen verzekeraars aan hun maatschappelijke verplichting. Als de bereddingsacties ingeleid door de salvagecoördinator succesvol zijn, profiteren de verzekeraars daarvan. Zij hoeven minder schade te vergoeden.   

De wijzigingen
Met ingang van 1 december 2016 wordt het mandaat van de Stichting Salvage uitgebreid. In de externe verwijzingen is de nota van de stichting opgenomen waarom zij een ruimer mandaat wilden.  De matrix verruiming mandaat geeft de toelichting op de wijzigingen (zie externe link). 

In het kort de wijzigingen:

  • Het maximale bedrag dat per inzet besteed mag worden gaat van € 2.500 naar € 10.000,
  • Salvage wordt ingezet bij schadeappartementencomplexen.
  • Het mandaat wordt uitgebreid met asbest, water- en stormschade. Inzet was alleen mogelijk bij brand, blikseminslag en explosie.
  • Het mandaat wordt uitgebreid met betrekking tot de inzet van materieel.
  • Er komt een categorie ‘overige situaties’. 

Voorbeelden

Een explosie in een appartement waardoor vele appartementen beschadigd worden. Ook de gedupeerden in de andere beschadigde appartementen kunnen geholpen worden. Salvage coördineert tussen de verschillende verzekeraars totdat een stabiele situatie is bereikt. 

Bij waterschade werd tot nu toe door de betrokken verzekeraars bepaald of inzet plaatsvindt. Nu gaat de Stichting Salvage dat voor alle verzekeraars tegelijk beoordelen. 

Om erger te voorkomen kan het beter zijn om vroegtijdig zwaar materiaal in te zetten, de salvagecoördinator kan dit nu doen. 

Een voorbeeld van een  ‘overige situatie’, is het brugongeval in Alphen aan den Rijn. Hier kan behoefte bestaan aan eerste opvang en regeling. Ook hiervoor kan nu een salvagecoördinator worden ingezet.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships