Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Uitbreiding omzetting ODV in een lijfrente in uitkeringsfase

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vrijdag 3 juli jl. V&A 17-008 over de omzetting van de Oudedagsverplichting (ODV) in een lijfrente in de uitkeringsfase uitgebreid.

In de vorige versie van V&A 17-008 was aangegeven dat het omzetten van de ODV in een lijfrente uiterlijk moest plaatsvinden in het jaar waarin de dga de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de voor hem geldende AOW-leeftijd. Dit tijdstip refereert aan de eis van artikel 3.125 Wet IB 2001, die stelt dat de uitkeringen van een oudedagslijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente uiterlijk moeten ingaan bij het bereiken van de AOW-leeftijd + 5 jaar.

Deze eis geldt echter niet voor een nabestaandenlijfrente. Omdat deze mogelijkheid niet in V&A 17-008 was opgenomen, is dit in de nieuwe versie hersteld. Kortom, voor de omzetting van de ODV in een lijfrente geldt dat als de omzetting plaatsvindt in de vorm van een (tijdelijke) oudedagslijfrente dit uiterlijk bij het bereiken van de AOW-leeftijd + 5 jaar moet gebeuren, terwijl de omzetting in een nabestaandenlijfrente ook na voornoemd tijdstip kan plaatsvinden. 

Dit betekent niet dat een ingegane ODV-uitkering bij overlijden van de dga (voor, op of) na het bereiken van zijn AOW-leeftijd + 5 jaar door de gerechtigde(n) kan worden omgezet in een (tijdelijke) nabestaandenlijfrente ten behoeve van zichzelf.

Artikel 38p Wet LB 1964 bepaalt dat als de ODV-uitkeringen zijn ingegaan en de DGA overlijdt, het recht op de ODV-uitkeringen overgaat op de belanghebbende. Deze kan dat recht op de ODV-uitkeringen omzetten in een lijfrente, maar niet in een nabestaandenlijfrente ten behoeve van zichzelf. Dit blijkt ook expliciet uit V&A 20-008, die nieuw is toegevoegd op 3 juli jl..

Overigens dient wel aan de voorwaarden van onderdeel 5.4 van het Verzamelbesluit Pensioenen (11-12-2018) voldaan te zijn:  

  1. De volledige waarde van de ODV moet worden gebruikt ter verkrijging van een lijfrenteproduct
  2. Belanghebbende moet vooraf bij de inspecteur een verzoek met alle relevante bijlagen indienen, waarin een beroep op de goedkeuring wordt gedaan

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships