Uitbreiding programma Zinnige Zorg

Het Zorginstituut maakt een uitbreiding bekend van het Zinnige Zorg-programma met afspraken over de aanpak van Osteoporose.

Het Zorginstituut Nederland voert met alle partijen in de zorg het Zinnige Zorg-programma uit om gezamenlijk vast te stellen wat nodig is om zorg voor de patiënt te verbeteren en onnodige zorg te vermijden. Dit programma is uitgebreid met het ‘Verbetersignalement Osteoporose’ waarin bijvoorbeeld na botbreuken bij Nederlanders boven vijftig jaar standaard een botdichtheidsmeting zal worden aangevraagd. Ondanks de kosten die hiermee gemoeid zijn, wordt uiteindelijk maatschappelijke winst hiermee verwacht door de jaarlijkse besparingen, minder arbeidsuitval en betere behoud van mobiliteit en zelfstandigheid.