Uitfaseren pensioen eigen beheer: uitstel tot 31-03-2017

Vanaf 2017 is de eigen BV geen toelaten verzekeraar meer. Voor die datum moeten dus lopende toezeggingen premievrij worden gemaakt en moet indien gewenst verzekerd kapitaal teruggehaald worden naar de eigen BV.

Ook moeten dan voor lopende verzekeringen, ook voor het partnerpensioen, passende pensioenbrieven opgemaakt.

Op verzoek van ‘de markt’ wordt de datum verlengd tot 31-03-2017. Pas dan hoeft e.e.a. geregeld te zijn.

Verzekeraars kunnen de drukte nu al niet aan, dus de extra 3 maanden zijn hard nodig.

Ook de juiste afsplitsing van verzekerd kapitaal om dat te laten staan en het deel in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting, en de bijbehorende passende pensioenbrief daarbij vergen de nodige tijd.

Inzake eventuele compensatie blijft Wiebes vasthouden aan zijn reeds eerder gegeven voorbeeld. Of er überhaupt gecompenseerd moet worden blijft de vraag. Zie http://www.pensioenweblog.nl/wet-uitfasering-pensioen-in-eigen-beheer-3-aandachtspunten/

Zie ook bijgevoegde schriftelijke antwoorden, vanaf pg. 11.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel