Uitkomsten Self-assessment Volmachten

DNB publiceert de uitkomsten van een op verzoek van DNB ingevuld self-assessment over beheersing risico's in het volmachtkanaal.

Het doel was om inzicht te geven in hoeverre ze risico’s van het volmachtkanaal beheersen. De uitkomst is dat veel verzekeraars veel voorbeelden uit de Good Practice Beheersing Volmachten van DNB toepassen. Dat vindt DNB positief.

 

Er zijn nog wel vier aandachtspunten. Die gaan over de betrokkenheid van sleutelfunctiehouders en compliance, het beleid op het gebied van Sanctiewet en naleving van de Verzekeringsdistributierichtlijn (of IDD), het gebruik van data bij het einde van de volmachtovereenkomst en tenslotte de gelijkheid van het niveau van informatiebeveiliging van de gevolmachtigd agent met hun eigen interne beleid.