Uitleg beleidsregels

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitleg over beleidsregels inzake zieke werknemers.

In de beleidsregels ‘De zieke werknemer

’ heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens werkgevers van werknemers mogen vragen en verwerken in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. In een gezamenlijke uitleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een toelichting gegeven op deze beleidsregels. De gezamenlijke uitleg gaat in op het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding. De tekst heeft betrekking op de periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts.  

Werkgevers mogen alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de bedrijfsvoering of om een wettelijke verplichting, zoals re-integratie, na te komen. De werkgever mag de werknemer niet vragen naar een diagnose of behandeling door een arts en ook niet naar de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Het is in het belang van de werknemer om zijn werkgever bij de ziekmelding te melden dat hij vanwege ziekte niet zijn normale werk kan doen.  De werkgever mag bij de ziekmelding vragen naar de vermoedelijke duur van het verzuim. De werkgever en de werknemer kunnen in gesprek gaan over de manier waarop de terugkeer naar werk invulling kan krijgen. De werknemer kan dan zelf aangeven of hij bepaalde (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden nog wel kan verrichten. De werkgever mag geen druk uitoefenen en hier niet naar vragen. Zo nodig kan hij de bedrijfsarts vragen wat de werknemer nog wel kan doen. 

 

De werkgever mag van het gesprek tussen werkgever en werknemer vastleggen welke werkafspraken zijn gemaakt wat betreft uit te voeren taken of werkzaamheden. Als op initiatief van de werknemer eventueel gesproken is over functionele mogelijkheden en beperkingen of een diagnose of behandeling, dan registreert de werkgever die gegevens niet. De werkgever kan de functionele mogelijkheden en beperkingen die de bedrijfsarts heeft vastgesteld en gedeeld met werknemer en werkgever wel registreren. 

 

Werkgever en werknemer kunnen eerder dan de wettelijke voorgeschreven termijn van maximaal zes weken na de ziekmelding de bedrijfsarts inschakelen als dat nodig is.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel