Uitnodigingenbeleid voor aangiftes erfbelasting

De Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën publiceert een onderzoek naar het uitnodigingenbeleid voor het doen van aangifte erfbelasting.

Er is bij één op de drie erfenissen erfbelasting verschuldigd. Als dat vermoedelijk niet het geval is ontvangen de erfgenamen een bericht hierover. In 2018 is door de Tweede Kamer gevraagd, op basis van externe signalen, hun zorg geuit dat nabestaanden onterecht een bericht ontvingen dat geen aangifte gedaan hoefde te worden. Als oorzaken worden onder andere onvolledige gegevens over de vermogenspositie en achterstanden in werkvoorraden genoemd. Ook kon niet uitgegaan worden van actuele huizenprijzen. Er zijn controlequeries gedraaid en alsnog uitnodigingen erfbelasting uitgereikt en aanvullende beheersmaatregelen getroffen.