Uitspraken Tuchtcommissie Banken

Sinds 1 april 2015 moeten bankmedewerkers de Bankierseed afleggen. Deze Bankierseed is meer dan alleen een morele verklaring. Wanneer de Bankierseed wordt overschreden, kan de Tuchtcommissie sancties opleggen. Op 10 maart 2017 heeft de Tuchtcommissie twee uitspraken gepubliceerd, die duidelijk maken dat de gevolgen van het overtreden van de Bankierseed groot kunnen zijn. 

Voor adviseurs die niet bij banken werken is het belangrijk te weten wat de gevolgen zijn wanneer de Bankierseed is overtreden. Zij kunnen hun relaties hierover informeren.

Het Tuchtrecht Banken geldt alleen voor bankmedewerkers. Alle bankmedewerkers die de eed of gelofte (de Bankierseed) afleggen, zijn automatisch gebonden aan een gedragscode. Het afleggen van ...