Uitstel en omzetting overbruggingspensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft een tweetal V&A’s – 08-065 en 08-066 – opnieuw uitgebracht die over de gevolgen gaan van langer doorwerken en overbruggingspensioen.

Beide bevestigen hetgeen al bekend was. Als ten opzichte van de in eerste instantie vastgelegde pensioendatum wordt doorgewerkt mag het overbruggingspensioen eerst omgezet in extra overbruggingspensioen, daarna mag het omgezet in extra ouderdomspensioen.

Voor uitkeringsovereenkomsten geldt uiteraard primair de harde 100%-norm. Deze mag wel worden overgeschreden als dit voortkomt uit de omzetting van rechten die betrekking hebben op de periode voor 65 jaar (een bestaande aanspraak op 31-12-2005), deze vallen immers de uitzondering van de 100%-norm.

Als het een overbruggingspensioen op basis van een premieovereenkomst betreft mag zelfs een (ouderdomspensioen) van meer dan 100% bereikt worden. Het meerdere – uitgezonderd het deel dat wel boven de 100% opgebouwd mag worden als gevolg van rechten van voor 2006 – mag afgekocht worden, zonder revisierente.

Uiteraard moet het pensioentoezegging deze (uitstel)mogelijkheden wel toestaan.

 

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel