Uitstel invoering Algemeen Pensioenfonds (APF)

image_pdf

Verschillende partijen hebben daarbij wel verzocht om nadere duiding of uitwerking van een aantal zaken in het wetsvoorstel zoals onder andere de vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, de bestuurlijke inzet en het werkkapitaal. Staatssecretaris Klijnsma van SZW wil tegemoet komen aan die verzoeken om op onderdelen meer inzicht te verschaffen.

Het conceptontwerpbesluit zal de staatssecretaris, na aanbieding aan de Tweede Kamer, openstellen voor internetconsultatie. Partijen uit de pensioensector krijgen hierdoor de gelegenheid daar op te reageren en hun standpunten en ideeën naar voren te brengen.

Het streven is om het APF per 1 januari 2016 in te voeren.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel