Uitvoering ‘derde WW-jaar’

Met ingang van 1 januari 2016 is de maximale duur en opbouw voor de Werkloosheidswet (WW) stapsgewijs verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden. Vanaf 1 april 2019 is de maximale duur van de WW-uitkering voor iedereen met een voldoende arbeidsverleden 24 jaar maanden. In het Sociaal Akkoord (11 april 2013) hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat deze versobering, het zogenaamde ‘derde WW-jaar’, via cao-afspraken gerepareerd kan worden.

Hiertoe heeft de Stichting van de Arbeid een landelijk fonds in het leven geroepen onder de naam ‘Stichting Private Aanvulling WW en WGA’ (PAWW). Cao-partijen kunnen vanaf eind 2017 een afspraak over de reparatie van dat ‘derde WW-jaar’ onder brengen bij de private Stichting PAWW.

 

In zijn Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz) geeft minister Koolmees van SZW aan dat in 83 van de 99 in 2018 onderzochte cao’s (76% van de werknemers), afspraken over de reparatie van het 3e WW-jaar zijn gemaakt. In 56 gevallen gaat het om concrete afspraken en in 27 gevallen om procesafspraken.

 

In 20 cao’s zal de reparatie plaatsvinden via een bovenwettelijke WW-regeling.

In 30 van de onderzochte cao’s is sprake van reparatie door aansluiting bij de Stichting PAWW.

 

Eind oktober 2018, het peilmoment waren er 15 verzamel-cao’s, waaraan 30 van de onderzochte cao’s zijn verbonden, aangesloten bij de Stichting PAWW bij het ministerie van SZW aangemeld.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel