Uitwerking varianten t.b.v. pensioenakkoord

Op 6 maart 2019 vond het Algemeen Overleg over diverse pensioenonderwerpen in de Tweede Kamer plaats. Tijdens dit overleg werden verschillende moties ingediend.

Aangezien er nog geen gesprekken met sociale partners hebben plaatsgevonden sinds het stuklopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel in november 2018, terwijl een nieuw pensioenakkoord hard nodig is, zowel voor ouderen als voor jongeren, is een motie ingediend.  

 

In deze motie wordt de regering verzocht de volgende varianten met het oog op een pensioenakkoord uit te werken:

– de wettelijke aanpassingen en de financiële gevolgen van een AOW-koppeling – een jaar langer leven betekent niet automatisch een jaar langer werken;

– sectorale afspraken om eerder stoppen met werken (vervroegde uittreding) mogelijk te maken.

 

Op 12 maart jl. is deze motie met ruime meerderheid aangenomen.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel