Uitzendkrachten uit de doelgroep tellen, voor Wet Banenafspraak, mee bij de quotumregeling

Op 28 maart 2017 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit tot wijziging van de berekeningswijze van het quotumtekort en -heffing (Wet Banenafspraak) genomen. Dit was mede op verzoek van de sociale partners, de Sociale Werkbedrijven (sw-bedrijven) en de Tweede Kamer. Uit het Besluit blijkt dat de verloonde uren van werknemers met een arbeidsbeperking (behorende tot de doelgroep Wet Banenafspraak) die als uitzendkracht werkzaam zijn bij de werkgever, meegerekend mogen worden bij een eventuele berekening van een quotumtekort en –heffing. Deze aanpassing van de Quotumregeling wordt per 1 juli 2017 van kracht. 
Verloonde uren van uitzendkrachten met een arbeidsbeperking tellen meeVan de bijna 72.000 banen voor mensen uit de doelgroep blijkt dat bijna de helft niet via ...