UPO, afdwingbare pensioenrechten en rechtszekerheid

Naar aanleiding van de berichten dat het ABP, na foute berekeningen van de SVB, € 3 miljoen aan te veel uitgekeerd pensioen ging terugvorderen, heeft Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid namens het CDA op 6 maart 2019 een motie ingediend.

Inzet van die motie was dat deelnemers die van hun pensioenfonds een opgave van hun pensioenrechten krijgen, ervan uit moeten kunnen gaan dat die opgave rechtszekerheid biedt over de opgebouwde rechten, inclusief de hardheid en mogelijkheid tot kortingen.

 

Aangezien deelnemers geen afdwingbare rechten aan het UPO kunnen ontlenen, verzoekt Omtzigt de regering, binnen een halfjaar met een uitgewerkt voorstel te komen op grond waarvan de deelnemers van hun pensioenfonds rechtszekerheid kunnen krijgen over aanspraken en uitgekeerde pensioenbedragen. Zo nodig wil hij daarvoor een wetswijziging voor te stellen.

 

De motie, die moet leiden tot afdwingbare rechten is met ruime meerderheid op 12 maart jl. aangenomen. Of dit via het UPO moet plaatsvinden of anderszins worden opengelaten. Het hoeft niet per se via het UPO. Het kan ook in een aparte brief.

 

Waar het in essentie om gaat is dat als men bijvoorbeeld aan het pensioenfonds vraagt “als ik nu met vervroegd pensioen ga, hoeveel krijg ik dan?”, men ervan op aan moet kunnen dat de verstrekte opgave correct is. Het is onbestaanbaar is dat achteraf blijkt dat mensen een veel lager pensioen ontvangen dan aanvankelijk door het pensioenfonds werd voorgespiegeld. Mensen nemen beslissingen op basis van de informatie die ze hebben ontvangen en kunnen vervolgens geen kant meer op, als blijkt dat deze informatie niet klopt. Dat soort situaties moeten vermeden worden.

 

De Pensioenfederatie geeft aan dat bij de uitvoering van de motie om te komen tot afdwingbare rechten er ruimte moet zijn om onverhoopte administratieve fouten te kunnen herstellen. Fouten kunnen immers ook buiten de schuld van pensioenfondsen liggen.  

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel