UWV kent geen scholingsvouchers meer toe

image_pdf

UWV voert de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep uit. Door grote populariteit van deze regeling is het subsidieplafond eerder bereikt dan voorzien. UWV gaat daarom aanvragen afwijzen omdat er geen budget meer is. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer driekwart van de 14.500 verleende vouchers is toegekend aan mensen met een WW uitkering. C.a. de helft van de aanvragers heeft als hoogst genoten opleiding MBO. Het scholen richting een kansberoep heeft hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Als iemand niet in aanmerking komt voor de scholingsvoucher, kan hij misschien gebruikmaken van de regeling van de Belastingdienst. Met deze regeling hij scholingskosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Binnen de regeling is een deel van het budget gereserveerd voor werknemers die in de langdurige zorg werken en werknemers die vanuit een baan in de langdurige zorg een WW uitkering ontvangen. Dit zijn medewerkers uit de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Dit budget is nog in voldoende mate beschikbaar.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel