V&A 19-005: Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

OP 12 september 2019 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) een Vraag & Antwoord over het opschorten van de ingang van de ODV-termijnen aan erfgenamen gepubliceerd. 
Als de pensioenverplichting in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer is omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV) en de ODV-gerechtigde overlijdt vóórdat