Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

V&A 19-005: Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

OP 12 september 2019 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) een Vraag & Antwoord over het opschorten van de ingang van de ODV-termijnen aan erfgenamen gepubliceerd. 

Als de pensioenverplichting in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer is omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV) en de ODV-gerechtigde overlijdt vóórdat de ODV-termijnen zijn ingegaan, dan gaat het recht op de ODV-termijnen over op de erfgenamen (natuurlijke personen).

 

In dat geval moeten de ODV-termijnen binnen twaalf maanden na het overlijden van de overleden ODV-gerechtigde ingaan (artikel 38p, lid 2, onderdeel b, Wet LB)

Overlijdt de ODV-gerechtigde terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, dan gaat het recht op de resterende ODV-termijnen over op de erfgenamen (natuurlijke personen), zo blijkt uit artikel 38p, lid 3 Wet LB.

 

Aangezien niet altijd direct duidelijk is wie de erfgenamen van de ODV-gerechtigde zijn, wordt in V&A 19-005 aangegeven dat het onder voorwaarden mogelijk is om het tijdstip van de wettelijke ingang van de ODV-termijnen op te schorten tot het moment dat bekend is wie de erfgenamen zijn.

 

Direct nadat bekend is wie de erfgenamen zijn, moeten de ODV-termijnen (weer) aanvangen. Opgeschorte uitkeringen moeten in één keer worden uitgekeerd aan de rechthebbende erfgenamen.

 

Zijn de ODV-termijnen van de overleden ODV-gerechtigde nog niet zijn ingegaan, dan is pas sprake van het opschorten van de ODV-termijnen nadat de twaalfmaands-periode is verstreken. Een eventuele eenmalige uitkering van de opgeschorte uitkeringen ziet in deze situatie uitsluitend op de na het verstrijken van de twaalfmaandsperiode nog niet uitgekeerde ODV-termijnen.

 

Overlijdt de ODV-gerechtigde terwijl de termijnen al zijn ingegaan, dan ziet de eenmalige uitkering van de opgeschorte uitkeringen op de nog niet uitgekeerde ODV-termijnen na het overlijden.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships