V&A CAP: vervreemden of omzetten aanspraak ODV bij echtscheiding

Op 24 mei 2018 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een nieuw V&A op www.belastingdienstpensioensite.nl geplaatst. Het gaat om V&A 18-006 over het vervreemden of omzetten van aan ODV-aanspraak bij echtscheiding.

In het V&A wordt antwoord gegeven op de volgende vraag:
Is het mogelijk om in het kader van echtscheiding, zonder directe belastingheffing over de waarde van de aanspraak, de ODV (gedeeltelijk) te vervreemden aan de ex-partner of de ODV (gedeeltelijk) om te zetten in een aanspraak met de ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen?

Het antwoord luidt, in het kort:
Ja, het is mogelijk om in het kader van echtscheiding, zonder directe belastingheffing over de waarde van de aanspraak, de ODV (gedeeltelijk) te vervreemden aan de ex-partner of de ODV (gedeeltelijk) om te zetten in een aanspraak met de ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen. Artikel 38p, vierde lid, Wet LB 1964 verklaart artikel 19b Wet LB zoals dat artikel luidde op 31 december 2016 van overeenkomstige toepassing voor de ODV. Dit betekent dat de bepalingen van artikel 19b, derde lid, Wet LB 1964 (tekst 2016) ook gelden voor de ODV. Hierdoor is het mogelijk om de ODV in het kader van scheiding van tafel en bed, echtscheiding of beëindiging van samenleving (hierna aangeduid als ‘echtscheiding’) zonder directe belastingheffing over de waarde van de aanspraak geheel of gedeeltelijk te vervreemden aan de ex-partner. Ook is het mogelijk om de ODV in het kader van echtscheiding (gedeeltelijk) om te zetten in een ODV met de ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen.

In het V&A worden beide mogelijkheden verder uitgewerkt. Klik voor de volledige tekst van het V&A met de linker muisknop op: volledige tekst V&A 18-006.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel