Vakantieliefde! Pensioen ver van mijn (strand-)bedje?

image_pdf

Het is er weer de tijd van het jaar voor: de vakantieliefdes! Wie heeft het niet meegemaakt? Grenzeloos verliefd worden onder de zon in een warm land, je hebt de tijd van je leven en vooral alle tijd voor elkaar.

Veel vakantieliefdes duren net zo lang als de vakantie. Sommige duren langer en een huwelijk of partnerrelatie volgt. Maar of het nu een vakantieliefde was of niet, ook deze huwelijken of relaties lopen soms onverhoopt weer stuk. En hoe zit het dan met de pensioenverevening?

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding geldt voor huwelijken en partnerrelaties waarop het Nederlandse recht van toepassing is. Maar dat betekent niet dat alle door Nederlandse partners opgebouwde pensioenaanspraken onder de Wet Verevening vallen. Terwijl anderzijds ook een door een niet-Nederlander bij een Nederlandse pensioeninstelling opgebouwde pensioenaanspraak wél onder de Wet VPS kan vallen.

Nederlands recht

Artikel 1 van de Wet VPS regelt wanneer de wet van toepassing is. Dat is het geval als de pensioenregeling voldoet aan de in artikel 1 Wet VPS gestelde voorwaarden. Het moet dan gaan om een pensioenregeling naar Nederlands recht.

Maar ook een buitenlandse pensioenregeling kan onder de Wet VPS vallen. Volgens artikel 1 lid 8 Wet VPS komen pensioenrechten opgebouwd in een buitenlandse pensioenregeling voor verevening in aanmerking volgens de Nederlandse wet, indien het huwelijksvermogensregime wordt beheerst door het Nederlands recht.

De wet VPS geeft partijen echter wél de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken te maken omtrent de verdeling van pensioen in het kader van echtscheiding.

Ieder de helft

Uitgangspunt van de Wet VPS is dat beide partijen recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Indien het gaat om een Nederlandse pensioenuitvoerder wordt er aanspraak gedaan op deze uitvoerder. Maar in het geval van een buitenlandse pensioenuitvoerder bepaalt artikel 8 Wet VPS dat uitbetaling van het recht op ouderdomspensioen slechts bestaat jegens de ex-echtgenoot.

Dit betekent dus dat niet de buitenlandse pensioenuitvoerder, maar de ex-echtgenoot verantwoordelijk is voor de uitbetaling van dat gedeelte van het ouderdomspensioen waar de ander recht op heeft. Dat betekent dat de betaling pas hoeft te worden gedaan door de ex-echtgenoot op het moment dat hij of zij zelf de pensioenuitkeringen ontvangt.

Afwijkende afspraken

De Nederlandse wet maakt het echter, zoals hierboven al aangegeven, voor partijen mogelijk om afwijkende afspraken te maken. Zo is het mogelijk in onderling overleg het ouderdomspensioen ‘af te kopen’. Men mag immers afwijken van de verdeling zoals die in de Wet VPS is opgenomen. Denk dan in plaats van een 50/50-verdeling aan een verdeling van 0/100-verdeling of iets daar tussenin. Daardoor kan gerealiseerd worden, dat de ex-echtgenoot voor de uitbetaling van het deel ouderdomspensioen niet meer afhankelijk van de andere echtgenoot én hoeft er niet gewacht te worden tot het moment dat de ex-echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het is dan wellicht ook mogelijk om bepaalde vermogensbestanddelen ter waarde van de vereveningsaanspraken aan de ander toe te scheiden, waardoor deze verzekerd is van het bedrag wat benodigd is voor diens pensioendeel. Een Boon/Van Loon-achtige verdeling, waarin ook elementen van conversie zitten.

Kiezen

De partners kunnen echter ook samen de keuze maken voor conversie. Hierbij zouden de aanspraken van de vereveningsgerechtigde bij een buitenlandse pensioenuitvoerder afgestort moeten worden in een verzekering op diens leven. Het is de vraag of de buitenlandse pensioenuitvoerder daar aan mee wil werken. Dat zal over het algemeen niet het geval zijn, maar wellicht zijn de aanspraken met andere vermogensbestanddelen financierbaar.

Indien dat gerealiseerd zou worden, hoeft het pensioen van de vereveningsplichtige verder niet verdeeld, want dan komt vereveningsaanspraak uit een ander potje.

Er zijn derhalve wel de nodige ‘creatieve’ oplossingen te bedenken. De Wet VPS biedt daartoe de nodige mogelijkheden, ook als er een buitenlands pensioen en buitenlandse pensioenuitvoerder in het spel zijn. Laat u vooral goed adviseren door een pensioendeskundige, die zijn er voor!

En voor nu: eerst een fijne vakantie en genieten van de vakantieliefde die mogelijk op uw pad voorbij komt! Vang de vlinders…