Vanaf 1 juli 2009 geen AOW voor gedetineerde 65-plussers

image_pdf

Gedetineerde 65-plussers krijgen vanaf 1 juli 2009 geen AOW meer, omdat de staat tijdens hun gevangenschap al voorziet in de kosten van hun levensonderhoud. De AOW wordt één maand na aanvang van de detentie stopgezet tot het einde van de detentie. Dit is geregeld in een wet van staatssecretaris Klijnsma van SZW.
Sinds 2000 krijgen gedetineerden geen sociale zekerheidsuitkering. Dit gold echter niet voor de AOW. Staatssecretaris Klijnsma vindt dat AOW-gerechtigde gedetineerden niet langer anders behandeld moeten worden. Hiervoor ziet zij ook geen maatschappelijk draagvlak meer omdat andere gedetineerden hun WAO-, WW- of bijstandsuitkering wel verliezen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel