Vanaf wanneer is er sprake van een woning in aanbouw?

Hof Den Bosch heeft op 17 mei 2019 uitspraak gedaan van wanneer er sprake is van een woning in aanbouw en of de hypotheekrente inzake deze in aanbouw zijnde woning aftrekbaar is.

Belanghebbende heeft in 2007 een overeenkomst gesloten voor de bouw van een eigen woning. Hij financiert dit met een hypothecaire geldlening. In de loop van 2009 zijn de feitelijke bouwwerkzaamheden gestart. In de loop van 2010 is de bouw stil komen te liggen door het faillissement van de aannemer. In 2012 heeft belanghebbende de woning in aanbouw te koop gezet.

 

Tot 2012 heeft de inspecteur de aftrek van hypotheekrente toegestaan. Over 2012 staat hij deze aftrek echter niet meer toe. Volgens de inspecteur is er al vanaf 2007 sprake van een woning in aanbouw als bedoeld in artikel 3.111 lid 3 Wet IB 2001.

 

Hof Den Bosch oordeelt op basis van facturen dat de feitelijke bouwkundige werkzaamheden in 2009 zijn gestart. Vanaf dat moment is er derhalve sprake van een woning in aanbouw als bedoeld in artikel 3.111 lid 3 Wet IB 2001. Daarvoor was enkel sprake van een perceel grond.

Het hof oordeelt verder, dat de woning in aanbouw in 2012 niet kwalificeert als een woning ook niet in de zin van artikel 3.111 lid 2 Wet IB 2001, nu de woning nooit als hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan. De hypotheekrente is hierdoor in 2012 niet aftrekbaar.