Variabiliseren periodieke uitkeringen uit gouden handdruk stamrecht

image_pdf

In tegenstelling tot pensioenen gelden voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon (gouden handdruk) geen grenzen voor variabilisering van de uitkeringen (100 : 75). Dat betekent echter niet dat de uitkeringen onbeperkt kunnen variëren.
Deze periodieke uitkeringen moeten na variabilisering echter wel een voldoende realiteitsgehalte blijven houden en dat is bijvoorbeeld niet het geval bij een eenmalige uitkering van 100 die wordt gevolgd door periodieke uitkeringen van 1.
De Belastingdienst hanteert als vuistregel dat een periodieke uitkering waarbij de laagste uitkering niet minder bedraagt dan 10% van de hoogste uitkering (bandbreedte 1:10) nog een voldoende realiteitsgehalte heeft. Indien de variabilisering van de periodieke uitkeringen deze bandbreedte te buiten gaat, zal per afzonderlijke situatie beoordeeld moeten worden of de periodieke uitkeringen na variabilisering nog voldoende realiteitsgehalte hebben. De mate van variabilisering moet bij het ingaan van de termijnen zijn vastgesteld.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel