Vaststelling personenschade bij inhuur interim-managers

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt over de samenhang tussen vergoeding van verlies aan verdienvermogen en van de vergoeding van inhuur van interim-managers.

In een langlopend letselschadedossier zijn voorschotten verstrekt voor de inhuur van interim-managers om de onderneming van het slachtoffer door te laten draaien. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat dit niet als kosten ter beperking van de schade moet worden gezien, omdat dit al kosten zijn die meegenomen zijn bij de berekening wegens verlies van arbeidsvermogen. Het niet-verrekenen van voorschotten gegeven voor de inhuur van interim-medewerkers zou een dubbeltelling zijn bovenop een schade voor het verlies aan arbeidsvermogen en moet daarom terugbetaald worden.