Veel gestelde vragen over Zvw-bijdrage bij afkoop PEB

image_pdf

Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet LB 1964 is het tot en met 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak (PEB) af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de bij het eigenbeheerlichaam tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting op het moment van prijsgeven.

Volgens het eveneens op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38o Wet LB 1964 kan bij volledige afkoop van het PEB een korting op de te belasten afkoopwaarde worden toegepast. De omvang van die afkoopkorting is onder meer afhankelijk van het moment waarop de afkoop plaatsvindt en de waarde van de pensioenverplichting voor de af te kopen pensioenaanspraak op de fiscale balans van het eigenbeheerlichaam waar het pensioen is verzekerd. Het saldo van de afkoopwaarde en de afkoopkorting wordt bij de dga als loon uit vroegere dienstbetrekking in aanmerking genomen.

Vanuit diverse gremia worden veel vragen gesteld over de bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw) bij afkoop van het PEB. In het op 2 juni 2017 op www.belastingdienstpensioensite.nl gepubliceerde V&A 17-031 is de reactie van de Belastingdienst opgenomen op enkele veel gestelde vragen op dit terrein.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel