Veranderingen Depositogarantiestelsel

Het Depositogarantiestelsel (DGS) is sinds 2007 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Al decennia daarvoor bestond de Collectieve Garantieregeling. Toch is het DGS aan veranderingen onderhevig sinds 2007. Bovendien krijgt De Nederlandsche Bank (DNB) als uitvoerder van het DGS nog regelmatig vragen over wat wel en niet onder het DGS valt. Onlangs heeft DNB daar een lijst over gepubliceerd. 
Hoogte dekking DGS sinds 2007Toen het DGS in 2007 in de Wft werd opgenomen, was de dekking bij het faillissement van een bank nog maximaal € 38.000: 100% van ...