Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Verdeling bewijslast

Voor de vaststelling van de premie Whk rust de bewijslast van het van toepassing zijn van de no-riskpolis op de werkgever. Slaagt de werkgever niet in het bewijs dan wordt aan hem terecht de uitkeringslasten toegerekend.

De Belastingdienst heeft aan X voor 2016, 2017 en 2018 beschikkingen ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk) afgegeven. De vraag is of de uitkeringslasten van diverse (ex)werknemers terecht aan X zijn toegerekend of dat ten aanzien van deze personen een zogenoemde no-riskpolis van toepassing is waardoor de uitkeringen niet aan X mogen worden toegerekend.

 

Met name speelt de vraag op wie in dit verband de bewijslast rust. Rechtbank Den Haag oordeelt dat op X de bewijslast rust aannemelijk te maken dat ten aanzien van de bewuste personen een no-riskpolis van toepassing is.

 

Dat het voor een werkgever mogelijk ingewikkeld is om (direct) een juiste ziekmelding te doen dan wel een eerdere onjuiste ziekmelding te herstellen, maakt niet dat de bewijslast ten aanzien van het van toepassing zijn van een no-riskpolis overgaat naar de Belastingdienst.

 

Nu X niet slaagt in de op haar rustende bewijslast, zijn de uitkeringslasten van de bewuste werknemers terecht aan X toegerekend.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships