Verdeling bewijslast

Voor de vaststelling van de premie Whk rust de bewijslast van het van toepassing zijn van de no-riskpolis op de werkgever. Slaagt de werkgever niet in het bewijs dan wordt aan hem terecht de uitkeringslasten toegerekend.

De Belastingdienst heeft aan X voor 2016, 2017 en 2018 beschikkingen ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk) afgegeven. De vraag is of de ...