Verduidelijking compartimentering bij conserverende aanslag bij emigratie

Dit bericht betreft een signalering van een kamerstuk inzake BP 2019

Op 26 oktober 2018 is de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2019’ (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 026, nr. 13) opgemaakt.

 

In de nota wordt een verduidelijking gegeven inzake de codificatie van de compartimenteringsregel bij het opleggen van een conserverende aanslag ingeval men emigreert en in het bezit is van een aanspraak op een lijfrente en/of pensioen.

 

De verduidelijking op de compartimenteringsregel is uitgewerkt op bladzijden 49 tot en met 51 van de nota naar aanleiding van het verslag.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel