Vereenvoudiging acceptatieproces NHG

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) streeft ernaar, als uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie, om het aanvraagproces van een hypothecair krediet met NHG te vereenvoudigen. Dit proces moet hierdoor gemakkelijker, sneller, goedkoper en betrouwbaarder worden. Op 21 februari 2017 zijn nieuwe vereenvoudigingen in het acceptatieproces doorgevoerd.  
Halverwege 2016 heeft het WEW al een stap gezet ter vereenvoudiging van het aanvraag- of acceptatieproces. Sindsdien accepteert het WEW een digitale werkgeversverklaring. Vanaf 21 ...