Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Vereenvoudiging acceptatieproces NHG

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) streeft ernaar, als uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie, om het aanvraagproces van een hypothecair krediet met NHG te vereenvoudigen. Dit proces moet hierdoor gemakkelijker, sneller, goedkoper en betrouwbaarder worden.

Op 21 februari 2017 zijn nieuwe vereenvoudigingen in het acceptatieproces doorgevoerd.

 


Halverwege 2016 heeft het WEW al een stap gezet ter vereenvoudiging van het aanvraag- of acceptatieproces. Sindsdien accepteert het WEW een digitale werkgeversverklaring.

Vanaf 21 februari 2017 wordt hier een aantal vereenvoudigingen aan toegevoegd:

  • Het toestaan van elektronische handtekeningen.
  • Het accepteren van mijnpensioenoverzicht.nl als bewijsstuk voor het toekomstig pensioeninkomen. 

Elektronische handtekening
Het WEW accepteert sindsdien ook elektronische handtekeningen op de benodigde documenten voor een lening met NHG. Een voorbeeld van een document waarop een elektronische handtekening volstaat, is de koopovereenkomst.

Er zitten wel grenzen aan het toestaan van de elektronische handtekening. Zo moet er van rechtswege altijd wel een fysieke handtekening worden geplaatst onder authentieke (notariële) akten, zoals een hypotheekakte. 

Mijnpensioenoverzicht.nl
Wanneer een aanvrager binnen 10 jaar na de datum van het bindende aanbod de AOW-leeftijd bereikt, moet voor de beoordeling of de lening verantwoord is, rekening worden gehouden met het toetsinkomen van die aanvrager na het bereiken van de AOW-leeftijd.

In de Voorwaarden en Normen (norm 6.6.2) staat nu nog dat dit toetsinkomen moet blijken uit de laatste opgave van het te bereiken pensioen (zoals het meest recente UPO). 

Vanaf 21 februari 2017 mag hiervoor ook een pdf-uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl worden gebruikt. Dat scheelt het verzamelen van een of meerdere UPO’s van de aanvrager(s). Norm 6.6.2 zal in een nieuwe versie worden aangepast, maar is al per 21 februari 2017 van kracht.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships