Vereenvoudiging vaststelling uitkeringsperiode Oudedagsverplichting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 14 november jl. een nieuwe versie van V&A 17-029 over de vaststelling van de (resterende) uitkeringsperiode van de ODV-uitkeringen gepubliceerd. De oude versie dateerde van 10 november 2017.
Hoofdregel van artikel 38p, lid 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 is dat de ODV-uitkeringen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in een periode van 20 jaar jaarlijks met ...