Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Vereenvoudiging vaststelling uitkeringsperiode Oudedagsverplichting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 14 november jl. een nieuwe versie van V&A 17-029 over de vaststelling van de (resterende) uitkeringsperiode van de ODV-uitkeringen gepubliceerd. De oude versie dateerde van 10 november 2017.

Hoofdregel van artikel 38p, lid 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 is dat de ODV-uitkeringen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in een periode van 20 jaar jaarlijks met gelijke tussenpozen worden uitgekeerd.

 

Het is ook mogelijk de ODV-uitkeringen vóór het bereiken het bereiken van de AOW-leeftijd te laten ingaan. In dat geval wordt de standaard periode van 20 jaar verlengd met het aantal jaren gelegen tussen het uitkeren van de eerste ODV-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd (maximaal 5). Men spreekt dan van een verlengde ODV-uitkeringsperiode.

 

Daarnaast is het ook mogelijk dat de ODV-uitkeringen later ingaan dan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Wordt de eerste ODV-uitkering binnen twee maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd uitgekeerd, dan blijft de uitkeringsperiode 20 jaar gehandhaafd. Wordt de eerste ODV-termijn meer dan twee maanden ná het bereiken van de AOW-leeftijd uitgekeerd, dan wordt de standaard periode van 20 jaar verkort met het aantal jaren gelegen tussen het bereiken van de AOW-leeftijd en het uitkeren van de eerste ODV-termijn. Men spreekt dan van een verkorte ODV-uitkeringsperiode. De verkorte ODV-uitkeringsperiode is dus uitsluitend van toepassing als op het moment dat de pensioenverplichting werd omgezet in een ODV de DGA al de AOW-leeftijd plus twee maanden heeft bereikt

 

Voor de vaststelling van de reguliere, verlengde of verkorte ODV-uitkeringsperiode moet in beginsel ook rekening worden gehouden met delen van jaren. In de oude versie van V&A 17-029 werd de ODV-uitkeringsperiode vastgesteld in maanden nauwkeurig, omdat in de voorbeelden telkens van de eerste van de maand werd uitgegaan. Feitelijk moest echter in dagen nauwkeurig worden gerekend en afronding op hele maanden was niet mogelijk.

 

In de nieuwe versie van V&A 17-029 wordt door de belastingdienst het standpunt ingenomen om de verlengde of verkorte ODV-uitkeringsperiode af te ronden op hele maanden of jaren naar boven of naar beneden. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt de vaststelling van ODV-uitkeringsperiode verduidelijkt.

 

Ook voor reeds lopende ODV-uitkeringen kan geopteerd worden voor bovenstaande afrondingsmogelijkheid. Uiterlijk bij aanvang van het eerstvolgende uitkeringsjaar kan de resterende ODV-uitkeringsperiode worden afgerond op hele maanden of jaren.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships