Vergoeding voor vervangende mantelzorg

Het zal je maar gebeuren. Je bent zzp’er en je echtgenote heeft na een operatie zorg nodig. Je echtgenote doet voor zorg een beroep op haar zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar weigert echter.   De Geschillencommissie Zorgverzekeringen heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan of deze weigering terecht is, en zo nee in hoeverre de verzekerde in kwestie eventueel aanspraak maakt op een schadevergoeding.
De casus De verzekerde heeft na een operatie wijkverpleegkundige zorg nodig. Zij heeft deze zorg echter niet gekregen van haar zorgverzekeraar. De echtgenoot van verzekerde heeft