Verhaal op privévermogen erfgenaam

Rechtbank Midden-Nederland beoordeelt of er verhaal mogelijk is door opeisers van de legitieme portie op het privévermogen van een erfgenaam die ook vereffenaar is.

De wet zegt dat een erfgenaam niet verplicht is een schuld van de nalatenschap te voldoen, behalve na zuivere aanvaarding bijvoorbeeld maar ook als een vereffenaar zijn taken niet goed doet.

In een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland oordeelt de rechtbank dat dit kan. In die zaak waren broers enig erfgenaam en die hadden de nalatenschap beneficiair aanvaard. De zussen geloofden niet dat de erfenis negatief was zoals de broers beweerden en doen een beroep op hun legitieme portie. Die vordering wordt toegewezen en de zussen leggen executoriaal beslag op de privéwoning van de erfgenaam/vereffenaar. Die had volgens de rechtbank niet voldaan aan zijn informatieplicht en dat is een ernstig tekort schieten van de vereffenaar wat hem schadeplichtig maakt ook met diens privévermogen.