Verhoging AOW- en pensioenleeftijd nadelig voor 56-plussers

image_pdf

In het akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties van 4 juni jl. over de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd, blijkt een regeling te zijn opgenomen op grond waarvan werknemers van 56 jaar en ouder op hun 65ste minder pensioen uitgekeerd krijgen dan ze nu opbouwen. De pensioenfondsen gaan al vanaf 2011 pensioenrechten toekennen op basis van een rekenleeftijd van 66 jaar. Er zal bekeken worden of en in hoeverre het verlies in pensioenopbouw voor 56-plussers gecompenseerd kan worden.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel