Verhoging AOW-leeftijd geen automatische verlenging arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vanaf 2013 is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de 65-jarige leeftijd. Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs gestegen naar 66 jaar en 4 maanden in 2019.

 

Voor veel verzekeringen werd bepaald dat de verzekering een looptijd had tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Dan zou men immers AOW-gerechtigd zijn. Maar wat nu als de AOW-leeftijd stapsgewijs stijgt, wordt de looptijd van de verzekering dan automatisch verlengd?  

Voor deze vraag zag zich ook Loyalis geplaatst bij de uitvoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een van haar cliënten.

 

De cliënt eiste doorbetaling van de aanvulling op haar WIA-uitkering tot aan haar nieuwe AOW-leeftijd, terwijl Loyalis vasthield aan het uitbetalen van de WIA-aanvulling tot 65 jaar overeenkomstig de voorwaarden.

 

Het doel van de verzekering is weliswaar het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen door middel van een aanvulling op de WIA-uitkering, maar daarmee is nog niet aangegeven tot wanneer.

 

In ieder geval kan hieraan niet de conclusie worden verbonden dat als de wettelijke AOW-leeftijd stijgt boven 65 jaar, de WIA-aanvulling zou blijven doorlopen tot die nieuwe AOW-leeftijd.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel