Verhuur tuinhuis aan toeristen niet belast

Als een eigen woning tijdelijk ter beschikking is gesteld aan derden wordt het eigenwoningforfait bijgesteld en verhoogd met 70% van de huuropbrengsten. De belastingdienst wil op basis van deze regel de verhuuropbrengsten van een door een belastingplichtige aan toeristen verhuurd tuinhuis op het eigen perceel belasten. Rechtbank oordeelt dat dit niet kan, omdat deze regel alleen geldt als de gehele eigen woning verhuurd wordt of op een andere manier aan iemand anders ter beschikking wordt gesteld. De waarde van het tuinhuis kan ook niet belast worden in box 3 nu het onderdeel is van de eigen woning.